אצלנו השבוע

מתחברות 9 - קול הנשים במגילת רות

נטוורקינג ופיתוח עסקי לבעלות עסקים 2020- 2021

מתחברות 10 - בנושא: חוכמת נשים

מתחברות 9 - קול הנשים במגילת רות

נטוורקינג ופיתוח עסקי לבעלות עסקים 2020- 2021

מתחברות 10 - בנושא: חוכמת נשים